Sundhedsstyrelsen er nået frem til at Faps melding om at disse ikke skulle behandles i speciallægepraksis var en for stram tolkning – se nedenstående, fed markering er indsat af ut
Ejnar Bundgaard Larsen formand for DPBO

 


Til Foreningen af Praktiserende Speciallæger,

 

Vi er ved henvendelse fra Formanden for DBPO, Ejnar Bundgaard Larsen, blevet orienteret om jeres nylige udmelding til privatpraktiserende psykiatere omkring den gældende specialeplan for psykiatri vedr. regionsfunktion omhandlende affektive lidelser:

”Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug samt gravide med affektive lidelser (800-1.300 pt.). Sidstnævnte varetages i tæt samarbejde med gynækologi og obstetrik”

 

Sundhedsstyrelsen erkender, at formuleringen kan tolkes på flere måder. Det er imidlertid vores vurdering, at funktionen overordnet omfatter komplicerede affektive lidelser, herunder komplicerede gravide med affektive lidelser. Det er derfor styrelsens vurdering, at gravide med mindre komplicerede affektive lidelser godt kan varetages på hovedfunktion og dermed i speciallægepraksis for psykiatri, såfremt den behandlende psykiater har den fornødne ekspertise og hvis der ved tvivlstilfælde altid konfereres med de regionale psykiatriske centre, der varetager behandling af gravide.

 

Jeg kan oplyse, at i forbindelse med revisionen af specialeplanen er funktioner vedr. dette reformuleret, og lyder nu sådan her:

 

Regionsfunktion 3:

”Affektive lidelser, hvor et/flere af overstående kriterier 1-4 er opfyldt samt manisk

enkeltepisode eller nyligt diagnosticeret bipolar lidelse, som ikke er sekundær til anden lidelse”

 

Regionsfunktion 15:

”Telefonisk og skriftlig rådgivning til hovedfunktionsniveauet vedrørende behandling af

patienter med graviditetsønske, gravide og ammende. Patienten skal konfereres med

regionsfunktion. Såfremt regionsfunktionen vurderer, at patienten skal behandles på

regionsfunktionsniveau, skal patienten henvises til den relevante regionsfunktion”

 

Den reviderede specialeplan træder i kraft pr. 1. juni 2017.

Med venlig hilsen
Benjamin P. S. Ebeling
Ass. læge