Engelsborgsklinikkens endelige udgave af akkrediteringsstandarder

Kære kollegaer, så har også Jette La Bienca og jeg ”bestået” akkrediteringen. Det har for vores klinik været en tidskrævende men god proces, vi har været ”tvunget” til langt mere og struktureret faglig dialog og end tidligere. Har herved fået gode ideer af hinanden og har fået strammet lidt op her og der logistisk.

Her vedlagt være Akkrediteringsstandarder og andre filer til inspiration, hvis det kan have interesse

Surveyer anbefalinger til os ved slut evaluering:  

-At allergi og samtykke står på hovedkortet af journalen
-At vi udvikler et system til at følge op på bestillinger,  af blodprøver, EKG , andre prøver og henvisninger til andre behandler.

-At vi ikke må have stofhåndklæder på personaletoilettet, og hvis vi vil have stofhåndklæder skal det fremover være i form af stofvaskeklude til engangsbrug. Vi klarede os igennem også denne akkrediteringsstandard fordi der heldigvis var papirhåndklæder på vores dette toilet.  Det er ikke godt nok at skifte håndklæder dagligt og have personlige håndklæder

Husk det værst tænkelige er at få et nyt besøg af surveyer og det kan endog være en hyggelig anden måde at bruge en arbejdsdag på
Bedste hilsner Jeanne Molin

19.3.17 akkrediterings-standarder

Monitorering af antipsykotika

Monitorering af Litium

Monitorering af Valdoxane

1. samtale (Forslag til skabelon)

2. og opfølgende samtale (Forslag)

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Søndag den 7. maj 2017 kl. 09.00

 Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg 

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.

Se dagsorden her