Den endelige dagsorden for generalforsamlingen

Kære medlem af DPBO
Hermed er den endelige dagsorden for generalforsamlingen 27/4-2019 – klik her
Efter generalforsamlingen vil formand for FAPS  Kirsten Ilkjær orientere om aktuelle FAPS emner.
Venlig hilsen
Ejnar Bundgaard Lars

 

Indkaldelse til generalforsamling 2019 i DPBO

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

lørdag den 27. april 2019 kl. 12,30

Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.

Se dagsordenen her

Referat af Hesselet mødet d. 27. & 28 oktober

Kære nye kolleger, tænk Jer godt om. Der er en veletableret gruppe, der  varetager vores mange faglige og adminitrative udfordringer. Det har taget lang tid for vores tidligere kolleger at etablere det, der er nu. Det vil
hurtigt kunne nedbrydes, men det vil tage lang tid at genetablere. Kom nu og hils på os til næste Hesseletmøde.

Læs referatet fra mødet her