Corona virus – meld dig på listen snarest muligt

Kære medlem af DPBO

 

Jeg vil indtrængende opfordre dig til at skrive dig på den liste Faps refererer til herunder.

Den blev mailet til dig fra denne mail jnw.fas@dadl.dk 12. eller13. marts

(Det er af tekniske grunde ikke muligt for mig at sætte et link ind her fordi linket lukkede da jeg meldte mig på listen via linket).

Du kan se mailen fra Faps (dårlig kopi) herunder

Allerede nu har 1/3 af Faps medlemmer skrevet sig på listen men vi skal gerne stå der næsten alle sammen nu på tirsdag 17/3 der er sidste frist –

Fordi:

  • Vi er læger – vi er medlem af lægestanden – vi har en forpligtigelse
  • Vores samfund, vores patienter og vores kolleger på sygehusene har brug for os
  • Det er vigtigt at vi står sammen som læger, som stand og er villige til at påtage os det ansvar og eventuelle byrde denne alvorlige situation kræver af os.
  • Vi skal udvise solidaritet med de af vores kolleger der er i forreste linje og som i værste fald vil blive meget belastede og slidte i de kommende uger.

Så meld jer til på listen.

Overlad det til myndighederne at vurdere om I kan bruges eller ikke, hvis det ikke er åbenlyst for alle at I ikke kan bidrage med noget.

 

Venlig hilsen

Ejnar Bundgaard Larsen

Formand for DPBO

 

FAPS: Medlemsmøder forår 2020 – sæt kryds i kalenderen

I løbet af foråret 2020 afholder FAPS’ regionale bestyrelser medlemsmøder for alle praktiserende speciallæger i den enkelte region.

Kom og vær med – og tag endelig din kollega med.

– Hør FAPS’ formandskab fortælle, hvad dine kolleger i almen praksis mener om DIG!

– Deltag i gruppedrøftelser med dine kolleger – hvordan kan vi gøre os uundværlige for almen praksis? – og for resten af sundhedsvæsenet?

– Hør din regionale bestyrelse fortælle om samarbejdet med regionen.

Hvis du ikke allerede har modtaget en invitation direkte fra din regionsbestyrelse, vil du gøre det snarest – og der kan du se det fulde program.

Husk at notere datoen:

• Region Syddanmark:
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 16.30 på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, Middelfart

• Region Hovedstaden:
Onsdag den 18. marts 2020 kl. 17.00 i Domus Medica, Kristianiagade 12, København Ø.

• Region Sjælland:
Mandag den 30. marts 2020 kl. 16.30 på Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

• Region Nordjylland:
Torsdag den 2. april 2020 kl. 17.00 i Lægernes Hus, Rømersvej 10, Aalborg

• Region Midtjylland:
Torsdag den 16. april 2020 kl. 17.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg.

Vel mødt!
De bedste hilsner
Kirsten Ilkjær, formand for FAPS

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO
lørdag den 25. april 2020 kl. 12.30
Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.

 

Se indkaldelsen her