Psykiatrisk speciallægepraksis – patientgruppe og behandling

Patienter, som ses i psykiatrisk speciallægepraksis, har forinden været forsøgt behandlet i almen praksis. Patienterne bliver typisk henvist til psykiatrisk speciallæge, fordi det ikke har været muligt for den praktiserende læge at stille en diagnose eller at opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat.

Læs mere her

 

DPBO tilbyder to rejselegater

Formålet med legaterne er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer.

Målgruppen for legaterne er reservelæger i børne-ungdoms- eller voksenpsykiatri.

Legaterne vil dække 2X 20.000 Kr forbundet med deltagelse på konferencen, dvs. rejse, ophold og indskrivning (jf. almindelige rejse-, opholds- og diættakster).

Læs mere om rejselegaterne her