DPBO tilbyder to rejselegater til yngre kolleger

Formålet med disse to legater er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der kan findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer.

Målgruppen for legaterne er yngre læger  under uddannelse i børne-ungdoms- eller voksenpsykiatri. Alle psykiatriske reservelæger er velkommen til at ansøge, men legaterne er rettet mod yngre læger uden aktuel forskningsmæssig aktivitet – phd eller lignende. Legaterne er især henvendt til yngre læger som har en fremtrædende klinisk profil med stor patientengagement.

Legaterne er på henholdsvis 20.000 og 10.000 kroner, og legatet er beregnet til at dække/være et tilskud til en kongresrejse, dvs. til deltagelsesgebyr, rejse og ophold (jf. almindelige rejse-, opholds- og diættakster).

Læs mere her

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen

Kære medlem af DPBO
Hermed er den endelige dagsorden for generalforsamlingen 27/4-2019 – klik her
Efter generalforsamlingen vil formand for FAPS  Kirsten Ilkjær orientere om aktuelle FAPS emner.
Venlig hilsen
Ejnar Bundgaard Lars