Formålet med legaterne er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer.

Målgruppen for legaterne er reservelæger i børne-ungdoms- eller voksenpsykiatri.

Legaterne vil dække 2X 20.000 Kr forbundet med deltagelse på konferencen, dvs. rejse, ophold og indskrivning (jf. almindelige rejse-, opholds- og diættakster).

Læs mere om rejselegaterne her