Vores kollega Jens Svendsen har lige  – vel nok som en af de første – haft et vellykket akkrediteringsbesøg. Han har været så venlig at dele sin erfaring med besøget med os andre.

Venlig hilsen Ejnar Bundgaard Larsen formand for DPBO

 

Uddrag af Jens Svendsens oplevelse af akkrediteringsbesøg

Havde akkreditering i går – det var ikke slemt, det var 1 praktiserende reumatolog og 1 sygeplejerske fra  almen praksis. De var behagelige og professionelle fra først til sidst – de gjorde alt for at få en afslappet og god atmosfære.

Startede med rundvisning (klinikken var rent og ryddelig).  Så talte de med os alle 3 (sekretæren, sygeplejersken og undertegnede, først sammen – så alene).

Kontrollerede at der blev set sygesikringskort på alle patienter, PW-beskyttet pc´er der ikke kan ses, ingen pt. data ligge fremme og flyder.

Journal altid indeholde samtykke til alt + allergier.

UTH blev alle udspurgt om – hvad vi havde lært. Rutinerne omkring BP-tagning detaljeret gennemgået, herunder hvordan vi sikrer os de bliver taget og dokumentere både prøver der tages og svarene i journalen.

Så også på det skriflige “behandlingsvejledninger” pt.´er får udleveret ved medicinordinationer.

Reumatologen og jeg satte os ved PC´en og så div rutiner og slog på en tilfældig pt. fra ugen mhp om journalen var i orden. Der var ikke tale om “flueknepperi”.

Hvis man har et køleskab til medicin skal der føres log over kontol af temperaturen i dette.