Kære kollegaer da det er mit indtryk at det ikke er alle kollegaer der får læst FapsNyt kommer denne her meddelelse der har relevans for os også på vores hjemmeside.


Venlig hilsen


Ejnar Bundgaard Larsen
Formand for DPBO


Se hele opslaget her