Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO
30.04 2022 kl. 12.00
Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.
DPBO serverer sandwich og vand kl. 12.00 til deltagere i generalforsamlingen,
husk tilmelding på formand@dpbo.dk

Læs mere her