Kære kollegaer her er oplysning om hvad brug af den nye kode 2303 (afslutning af patienter uden fremmøde) medfører i følge Faps – det må siges at kunne være nyttig for både patient og psykiater.
Venlig hilsen
Ejnar Bundgaard Larsen
Formand for DPBO
Jeg stillede Faps følgende spørgsmål
Vi har nu fået besked om der er kommet koden 2303 og en beskrivelse om hvad den skal bruges til – nemlig afslutning af patienter der ikke er mødt frem til en afsluttende samtale af en eller anden grund.
Når man indføre noget medføre det jo ofte noget andet som jeg går ud fra regionerne og Faps har tænkt over det. Så derfor er det bare lige for at få præciseret at jeg spørger Faps om følgende som formand for DPBO
I den kliniske hverdag er denne situation meget typisk.
Patienten møder frem til 1. samtale , ses der efter et antal gange, udebliver her efter fra en samtale. Der er intet i forløbet der betinger en bekymring for patientens psykiske tilstand,  men patienten er ikke færdig behandlet.
Efter en måneds forgæves venten på at patienten skal tage kontakt, afsluttes patienten med epikrise til egen læge og koden 2303.
14 dage efter ringer patienten – beklager sin udeblivelse, har fået det dårligere vil gerne have en tid!!!!
Er følgende fremgangsmåde korrekt – hvis ikke hvad skal der så gøres
Psykiateren informerer patienten om at forløbet er afsluttet, så der er brug for en ny henvisning til “Diagnostik og behandling”. Der informeres om at patienten er velkommen til at komme tilbage til psykiateren. Når patienten opstarter igen afregnes første konsultation som en 0141.
 

Faps svarede:

Kære Ejnar,

Den beskrevne fremgangsmåde er korrekt.

Med venlig hilsen

Andreas Grønnegaard Møller
Konsulent

Foreningen af Speciallæger
Kristianiagade 12
2100 København Ø.