Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Søndag den 7. maj 2017 kl. 09.00

 Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg 

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.

Se dagsorden her