Patienter, som ses i psykiatrisk speciallægepraksis, har forinden været forsøgt behandlet i almen praksis. Patienterne bliver typisk henvist til psykiatrisk speciallæge, fordi det ikke har været muligt for den praktiserende læge at stille en diagnose eller at opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat.

Læs mere her