Medicinering og overgange i patientforløb

– patienter i antipsykotisk behandling, fx patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom

Læs hele opslaget her