Kære nye kolleger, tænk Jer godt om. Der er en veletableret gruppe, der  varetager vores mange faglige og adminitrative udfordringer. Det har taget lang tid for vores tidligere kolleger at etablere det, der er nu. Det vil
hurtigt kunne nedbrydes, men det vil tage lang tid at genetablere. Kom nu og hils på os til næste Hesseletmøde.

Læs referatet fra mødet her