Kære praktiserende psykiatere

Nu nærmer tiden sig, hvor praktiserende psykiatere skal akkrediteres (1. og 2. kvartal 2017). Derfor udsendes denne vejledning, Bliv klar til survey, som klinikken kan inddrage i arbejdet frem mod surveybesøget. eKVIS har i dialog med DPBO udarbejdet en specialeguide, til brug for arbejdet. Den kan du se HER 

Du kan også hente inspiration hos kollegaerne.
Den nye funktion i akkrediteringssitet betyder, at du kan se de retningslinjer, som andre praktiserende psykiatere har udarbejdet. Det kræver, at kollegaer vælger at dele deres dokumenter. Vi opfordrer til, at man deler dokumenter med hele specialet eller udvalgte ydernumre. På den måde kan man give inspiration til andre.
Det fremgår i vejledningen til akkrediteringssitet, hvordan man deler dokumenter.

Det er vigtigt for IKAS’ planlægning af dit survey, at du har opdateret dine praksisoplysninger og accepteret din surveydato. Dette gøres med et flueben i akkrediteringssitet under fanen Praksisoplysninger.

Du kan finde yderligere informationer og vejledning om akkreditering på www.eKVIS.dk

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte eKVIS på ekvis@dadl.dk

eller via telefon:Charlotte Dall: 35448458,
Lisbet Plambech Andersen: 35448419 eller