AKTUELT

 • DPBO tilbyder to rejselegater til yngre kolleger
  Formålet med disse to legater er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der kan findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer. Målgruppen for legaterne er yngre læger  under uddannelse i børne-ungdoms- eller voksenpsykiatri. Alle psykiatriske reservelæger er velkommen til at ansøge, men legaterne er rettet mod...
  LÆS MERE
 • Referat af General Forsamling 2019 for DPBO
  Se det her...
  LÆS MERE
 • Den endelige dagsorden for generalforsamlingen
  Kære medlem af DPBO Hermed er den endelige dagsorden for generalforsamlingen 27/4-2019 – klik her Efter generalforsamlingen vil formand for FAPS  Kirsten Ilkjær orientere om aktuelle FAPS emner. Venlig hilsen Ejnar Bundgaard Lars  ...
  LÆS MERE
 • Indkaldelse til generalforsamling 2019 i DPBO
  Indkaldelse til generalforsamling i DPBO lørdag den 27. april 2019 kl. 12,30 Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg   Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation. Se dagsordenen her...
  LÆS MERE
 • Referat af Hesselet mødet d. 27. & 28 oktober
  Kære nye kolleger, tænk Jer godt om. Der er en veletableret gruppe, der  varetager vores mange faglige og adminitrative udfordringer. Det har taget lang tid for vores tidligere kolleger at etablere det, der er nu. Det vil hurtigt kunne nedbrydes, men det vil tage lang tid at genetablere....
  LÆS MERE
 • Psykotraumatologisk Interessegruppe inviterer til oplæg og debat om Traumekriteriet
  Traumekriteriet ved PTSD har alle dage været omdiskuteret, og når PTSD diagnosen skal stilles kræver det ofte at klinikeren laver en vis fortolkning af kriteriet.   Læs mere her...
  LÆS MERE
 • Psykiatrisk speciallægepraksis – patientgruppe og behandling
  Patienter, som ses i psykiatrisk speciallægepraksis, har forinden været forsøgt behandlet i almen praksis. Patienterne bliver typisk henvist til psykiatrisk speciallæge, fordi det ikke har været muligt for den praktiserende læge at stille en diagnose eller at opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat. Læs mere her  ...
  LÆS MERE
 • DPBO tilbyder to rejselegater
  Formålet med legaterne er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer. Målgruppen for legaterne er reservelæger i børne-ungdoms- eller voksenpsykiatri. Legaterne vil dække 2X 20.000 Kr forbundet med deltagelse på konferencen, dvs. rejse, ophold og indskrivning (jf. almindelige rejse-,...
  LÆS MERE
 • Persondataloven med ikraftrædelse 26. maj 2018
  Inden 25. maj skal du – i forbindelse med ændringer i persondataloven som minimum have gjort følgende: 1) Udfyldt de to vedhæftede dokumenter svarende til jeres klinik (“Dokumentation art” og “Lovgrundlag for videregivelse af personoplysninger”). De to dokumenter skal herefter foreligge i såvel papir som filformat, og...
  LÆS MERE
 • Er der styr på informationssikkerheden i din klinik?
  Der er af flere grunde et stigende fokus på informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. En af grundene er, at alle dele af sundhedsvæsenet skal forberede sig på strengere krav i forbindelse med den kommende EU Persondataforordning, som træder i kraft til maj 2018. Sundhedsministeriet har sammen med PLO udarbejdet...
  LÆS MERE