AKTUELT

 • Rejselegater
  Danske Psykiateres og Børne- Ungdomspsykiateres Organisation (DPBO) tilbyder to rejselegater Formålet med legaterne er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer.   Læs mere her...
  LÆS MERE
 • Psykiatrisk speciallægepraksis – patientgruppe og behandling
  Patienter, som ses i psykiatrisk speciallægepraksis, har forinden været forsøgt behandlet i almen praksis. Patienterne bliver typisk henvist til psykiatrisk speciallæge, fordi det ikke har været muligt for den praktiserende læge at stille en diagnose eller at opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat. Læs mere her  ...
  LÆS MERE
 • DPBO tilbyder to rejselegater
  Formålet med legaterne er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer. Målgruppen for legaterne er reservelæger i børne-ungdoms- eller voksenpsykiatri. Legaterne vil dække 2X 20.000 Kr forbundet med deltagelse på konferencen, dvs. rejse, ophold og indskrivning (jf. almindelige rejse-,...
  LÆS MERE
 • Persondataloven med ikraftrædelse 26. maj 2018
  Inden 25. maj skal du – i forbindelse med ændringer i persondataloven som minimum have gjort følgende: 1) Udfyldt de to vedhæftede dokumenter svarende til jeres klinik (“Dokumentation art” og “Lovgrundlag for videregivelse af personoplysninger”). De to dokumenter skal herefter foreligge i såvel papir som filformat, og...
  LÆS MERE
 • Er der styr på informationssikkerheden i din klinik?
  Der er af flere grunde et stigende fokus på informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. En af grundene er, at alle dele af sundhedsvæsenet skal forberede sig på strengere krav i forbindelse med den kommende EU Persondataforordning, som træder i kraft til maj 2018. Sundhedsministeriet har sammen med PLO udarbejdet...
  LÆS MERE
 • BUP´s selskabsårsmøde afholdes den 8.+9. marts 2018 på Hotel Nyborg Strand
  DPBO er medlem af Psykiatrialliancen. Vi er stolte over at alliancen har lavet nedenstående manifest Behov for en ambitiøs psykiatriplan II...
  LÆS MERE
 • Målepunkter for tilsyn hos praktiserende psykiatere 2018
  Medicinering og overgange i patientforløb – patienter i antipsykotisk behandling, fx patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom Læs hele opslaget her...
  LÆS MERE
 • Vejledning om helbredskrav til kørekort
  Kære kollegaer – her er link til vejledning nr. 9693 af 31/07/2017 om helbredskrav til kørekort. Der kan være rigtig god at være opmærksom på hvis man behandler patienter. Venlig hilsen Ejnar Bundgaard Larsen...
  LÆS MERE
 • Emotion Revolution – Don’t just talk about it!
  Kollega Birgitte Norrie har gjort opmærksom på denne interessante kongres: http://www.emotionrevolution.no/ Venlig hilsen Ejnar Bundgaard Larsen...
  LÆS MERE
 • Ansvaret i perioden fra en patient får tid/henvisningen tages til patienten ses første gang af lægen
  Lægeforeningens juridiske sekretariat har udtalt sig således omkring ovenstående på baggrund af dette spørgsmål fra undertegnede. Venlig hilsen Ejnar Bundgaard Larsen formand for DPBO Jeg vil gerne spørge om hvordan ansvarsfordelingen er når man tager en henvisning ned fra refhost som praktiserende speciallæge.   Baggrunden er at...
  LÆS MERE