Formål

DPBO varetager medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser. Vi samarbejder med de videnskabelige selskaber om faglige spørgsmål og med FAPS, når det gælder moderniseringsforhandlinger med Danske Regioner.

Det er bl.a. DPBO’s opgave at formidle den generelle overenskomst for praktiserende speciallæger til de af vores medlemmer den er relevant for. DPBO er høringspart, når der udgives nye kliniske retningslinier. Vi deltager i moderniseringsprocesser for specialerne og vi bliver hørt, når der laves paragraf 66 aftaler med regionerne.

Tidligere blev man som psykiater automatisk meldt ind i DPBO ved indmeldelse i FAS. Det gør man IKKE længere og vi vil derfor opfordre dig til selv at melde dig ind.

Indmeldelse i DPBO sker via FAS 35448408