Deltagere søges til projektgruppe med fokus på at indsamle ADHD-data i praksis.

Der skal nedsættes en projektgruppe, som skal arbejde med løsningen til rapportering til ADHD-databasen for de praktiserende psykiatere. Det kan deltage 2-3 psykiatere i arbejdet.

Projektgruppen skal give input til, hvordan en løsning til rapportering af de relevante indikatorer via Sentinel skal laves. Rapporteringen skal laves så enkelt som muligt, så det bliver let for psykiaterne. En løsning skal også pilottestes og det vil være bedst, hvis det også er psykiaterne i projektgruppen, der deltager i det, så erfaringer og viden om behov for evt. tilrettelser er samlet i gruppen.

For at deltage i udviklingsarbejdet i projektgruppen vil man få et honorar på 15.000 kr, derudover vil man modtage honorar på 10.000 kr for at deltage i test af en løsning.

Hvem vil deltage i arbejdet?

Når vi har fået etableret en gruppe, starter vi arbejdet med et møde, hvor RKKP deltager, og gennemgår de indikatorer, der er opstillet i databasen. Vi skal tale om, hvordan de passer med arbejdet i speciallægepraksis og hvordan der kan rapporteres på indikatorerne.

Kontakt:

Anne Bukholt

Chefkonsulent

 

eKVIS – Enheden for kvalitet i speciallægepraksis

Foreningen af Speciallæger

Trondhjemsgade 9, kælderen

2100 København Ø

 

Telefon 3544 8418 (direkte)

Telefon 3544 8500

Mobil 2266 6100