DPBOs rejselegat for yngre læger.

DPBOs rejselegat

Formålet med aktuelle legat er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der
kan findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer.
Målgruppen for legatet er yngre læger under uddannelse i børne-ungdoms- eller
voksenpsykiatri.
Legatet er rettet mod læger, som har en fremtrædende klinisk profil med et stort
patientengagement.
Legatet er på 10.000 kroner og er beregnet til at dække/være et tilskud til en kongresrejse i
2023, dvs. til deltagelsesgebyr, rejse og ophold (jf. almindelige rejse- og opholdstakster).
Efter deltagelse forventes legatmodtageren at videreformidle viden og oplevelser fra
konferencen til deres respektive afdelinger (fx ved en undervisningskonference) og/eller ved et
evt. arrangement organiseret af DPBO.

Læs mere om legatet her.