DPBOs rejselegat for yngre læger.

DPBOs rejselegat

Formålet med aktuelle legat er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der
kan findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer.
Målgruppen for legatet er yngre læger under uddannelse i børne-ungdoms- eller
voksenpsykiatri.
Legatet er rettet mod læger, som har en fremtrædende klinisk profil med et stort
patientengagement.
Legatet er på 10.000 kroner og er beregnet til at dække/være et tilskud til en kongresrejse i
2025, dvs. til deltagelsesgebyr, rejse og ophold (jf. almindelige rejse- og opholdstakster).
Efter deltagelse forventes legatmodtageren at videreformidle viden og oplevelser fra
konferencen til deres respektive afdelinger (fx ved en undervisningskonference) og/eller ved et
evt. arrangement organiseret af DPBO.

Ansøgning sendes til kasserer@dpbo.dk Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgerens uddannelsesforløb, kort resumé af professionelle aktiviteter inden for faget, hvilken konference der søges om deltagelse i og forventninger til udbyttet af deltagelse ved den valgte konference, samt et regnskab. Ansøgningen må maximalt fylde én A4-side og skal være modtaget senest den 1. januar 2025 for at komme i betragtning. Ansøgerne vil få svar senest d. (10. februar 2025)