BLIV MEDLEM AF DPBO

Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) har medlemmer, der som hovedbeskæftigelse driver speciallægepraksis.

FAPS forhandler overenskomst på medlemmernes vegne og yder rådgivning vedr. speciallægepraksis og fortolkning af overenskomsten.

DPBO bistår FAPS ved disse forhandlinger vedrørende specialerne Psykiatri og Børne-og Ungdomspsykiatri.

https://laeger.dk/foreninger/faps
Kontakt: 3544 8408
Email : fas@dadl.dk

Indmeldelse i DPBO sker ved henvendelse til FAS. Det er især relevant for nye medlemmer af Foreningen af Speciallæger (FAS). Kontingentet er 700 kr årligt.

Sammenslutningen af praktiserende psykiatere (SAPP) arrangerer 2 gange årligt et 2-dages fagligt og socialt møde på Hotel Hesselet i Nyborg.

DPBO medvirker ofte ved indlæg på disse møder og afholder hvert forår Generalforsamling i tilslutning til Hesselet-mødet.