FAPS: Medlemsmøder forår 2020 – sæt kryds i kalenderen

I løbet af foråret 2020 afholder FAPS’ regionale bestyrelser medlemsmøder for alle praktiserende speciallæger i den enkelte region.

Kom og vær med – og tag endelig din kollega med.

– Hør FAPS’ formandskab fortælle, hvad dine kolleger i almen praksis mener om DIG!

– Deltag i gruppedrøftelser med dine kolleger – hvordan kan vi gøre os uundværlige for almen praksis? – og for resten af sundhedsvæsenet?

– Hør din regionale bestyrelse fortælle om samarbejdet med regionen.

Hvis du ikke allerede har modtaget en invitation direkte fra din regionsbestyrelse, vil du gøre det snarest – og der kan du se det fulde program.

Husk at notere datoen:

• Region Syddanmark:
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 16.30 på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, Middelfart

• Region Hovedstaden:
Onsdag den 18. marts 2020 kl. 17.00 i Domus Medica, Kristianiagade 12, København Ø.

• Region Sjælland:
Mandag den 30. marts 2020 kl. 16.30 på Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

• Region Nordjylland:
Torsdag den 2. april 2020 kl. 17.00 i Lægernes Hus, Rømersvej 10, Aalborg

• Region Midtjylland:
Torsdag den 16. april 2020 kl. 17.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg.

Vel mødt!
De bedste hilsner
Kirsten Ilkjær, formand for FAPS