Klinisk ophold i speciallægepraksis

DPBO – Danske Psykiateres og Børne- og ungdomspsykiateres Organisation varetager faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser for  medlemmerne.
Tidligere blev man som speciallæge i psykiatri automatisk meldt ind i DPBO ved indmeldelse i FAS, nu skal du aktivt melde dig ind.

DPBO arbejder bl.a. aktuelt for at ophold i speciallægepraksis skal tænkes ind i visse hoveduddannelsesforløb.

Er du yngre læge i introduktions- eller hoveduddannelses-stilling og er du interesseret i en dag i speciallægepraksis, er du velkommen til at kontakte os på sekretaer@dpbo.dk – så vil vi formidle kontakt til en speciallæge i din Region.

Du kan læse mere om DPBO på vores hjemmeside
https://dpbo.dk/

 

På bestyrelsens vegne

Marie Løth