Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation

Som led i den nye overenskomst er der aftalt en ydelse “Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation”, som træder i kraft pr. 1. oktober 2022. Det vil have stor politisk betydning for vores sektor, at ydelsen kommer til at blive velfungerende og noget, som almen praksis reelt kan bruge. Så vi håber, at I alle vil bakke op om at vi kommer godt i gang.

Det er vigtigt, at patienten henvises med en problematik, som reelt kan vurderes efter kun én konsultation. Derfor er der udarbejdet en liste, hvor det for hvert speciale er angivet hvilke patientgrupper, der kan henvises til en enkeltstående konsultation. Se listen på dette link.

Der er endvidere i samarbejde med jeres  speciallægeorganisation udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for hvert speciale. Se ydelsesbeskrivelsen for dit speciale på dette link

Patienter, der henvises til enkeltstående konsultation, indgår ikke i din sædvanlige venteliste, men skal modtages i praksis inden for 30 dage. Man skal derfor indrette sit dagsprogram på en måde, så der skabes plads til disse konsultationer.