Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation

Som led i den seneste overenskomst er der aftalt en ydelse “Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation”, som trådte i kraft pr. 1. oktober 2022. Det vil have stor politisk betydning for vores sektor, at ydelsen kommer til at blive velfungerende og noget, som almen praksis reelt kan bruge. Så vi håber, at I alle vil bakke op om at vi kommer godt i gang.

Det er vigtigt, at patienten henvises med en problematik, som reelt kan vurderes efter kun én konsultation. Der er i samarbejde med jeres  speciallægeorganisation udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for hvert speciale. Se ydelsesbeskrivelsen for dit speciale på FAPS’ hjemmeside

Patienter, der henvises til enkeltstående konsultation, indgår ikke i din sædvanlige venteliste, men skal modtages i praksis inden for 30 dage. Man skal derfor indrette sit dagsprogram på en måde, så der skabes plads til disse konsultationer.