Danske Psykiateres & Børne - & ungdomspsykiateres organisation

Nyheder

DPBOs rejselegat for yngre læger.

DPBOs rejselegat Formålet med aktuelle legat er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der kan findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer. Målgruppen for legatet er yngre læger under

Læs mere

Klinisk ophold i speciallægepraksis

DPBO – Danske Psykiateres og Børne- og ungdomspsykiateres Organisation varetager faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser for  medlemmerne. Tidligere blev man som speciallæge i psykiatri automatisk meldt ind i DPBO

Læs mere

Kalenderen