DPBOs rejselegat for yngre læger.

DPBOs rejselegat Formålet med aktuelle legat er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der kan findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer. Målgruppen for legatet er yngre læger under […]

Klinisk ophold i speciallægepraksis

DPBO – Danske Psykiateres og Børne- og ungdomspsykiateres Organisation varetager faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser for  medlemmerne. Tidligere blev man som speciallæge i psykiatri automatisk meldt ind i DPBO […]

MODERNISERING PSYKIATRI 2023.

Moderniseringsmøderne mellem DPBO og FAPS starter i slutningen af oktober 2022. Hvis du har ideer til nye ydelser, forslag til ændringer af eksisterende ydelser eller forslag til ændringer af den […]

Kvalitetsklynger

Ifm. Hesseletmødet, der blev afholdt i april 2022, blev vi kort introduceret til det fremadrettede kvalitetsarbejde i kvalitetsklyngerne. Hvis du ønsker at se powerpoint slideshowet, kan det ses her.

Invitation fra PsykiatriAlliancen til event

Invitation til event: Fundamentet smuldrer under dem, der har brug for psykiatrien. Psykiatrialliancen sætter fokus på, at fundamentet smuldrer under alle dem, der har brug for psykiatrien, fordi vi i […]

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO30.04 2022 kl. 12.00Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.DPBO serverer sandwich og […]

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO6.11. 2021 kl. 13.00Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for DanskePsykiatere og Børnepsykiateres Organisation. Se dagsordenen her